ข่าวประกาศ

รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  แล้วเสร็จตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษkและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๗ และแก้ไขเพิ่มเติม

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบประกาศฯ ดังกล่าว ตามเว็บไซต์ https://nong-or.go.th/  รายละเอียดตามเอกสารข้างท้ายนี้

รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรอง มีค61

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.