ข่าวประกาศ

admin

Avatar

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโป่งจิก หมู่ ๑๑ บ้านแสงบูรพา

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

อ่านเพิ่มเติม »

การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

วันนี้ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ โดยนางส …

อ่านเพิ่มเติม »

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ประจำป …

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศราคากลางและรูปแบบรายการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโป่งจิก หมู่ ๑๑ บ้านแสงบูรพา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

  งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (คสล. ถ.โป่งจิก ม.11) ค …

อ่านเพิ่มเติม »

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

เมื่อวันจันทร์ ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา นางสาวสุมาลี พา …

อ่านเพิ่มเติม »

พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 นางสาวสุมาลี พานิช นายกองค์การบริหารส …

อ่านเพิ่มเติม »