ข่าวประกาศ

โครงการ “ส่งเสริมเฝ้าระัวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2556”

  เมื่อวันที่  14  มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแสง และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ  โดยนางสง่า พิมพ์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ สมาชิกสภาฯ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวตำบลหนองอ้อได้ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการ “ส่งเสริมเฝ้าระัวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2556” ขึ้น โดยได้เกียรติจากท่านนายอำเภอหนองวัวซอ   นายโชคชัย  วัฒนกูล  เป็นประธานในพิธีเปิด 

       โดยในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

                 1.      เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกครัวเรือนมีความรู้  ความเข้าใจและร่วมมือในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง

                 2.      เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และเฝ้าระวังและควบคุมโรคในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ

                3.      เพื่อไม่ให้มีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ

      ซึ่งได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครสาธารณะสุขหมู่บ้าน (อสม.), ผู้นำชุมชน  และแกนนำเด็กและเยาวชนจากสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองอ้อ มากกว่า  200  คน ร่วมเดินรณรงค์รวมพลังเร่งรัดค้นหาแหล่งเพาะพันธุ์และกำจัดลูกน้ำยุงลาย   ตามมาตรการ  ๕ ป ๑ ข (ปิด เปลี่ยน ปล่อย ปรับปรุง ปฏิบัติ ขัดล้างไข่ยุงทุกสัปดาห์)  รวมทั้งออกพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายพร้อมกันทุกหมู่บ้าน  

DSC04606 (Copy)2013-06-14-0387 (Copy) 2013-06-14-0392 (Copy) 2013-06-14-0409 (Copy)DSC04608 (Copy) DSC04616 (Copy) DSC04624 (Copy) DSC04631 (Copy) DSC04638 (Copy) DSC04640 (Copy) DSC04646 (Copy) DSC04861 (Copy) DSC04862 (Copy) DSC04896 (Copy)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.