ข่าวประกาศ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ได้จัดทำโครงการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมและคุณธรรมให้เด็กและเยาวชนไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชัน และการโกงทุกรูปแบบ เพื่อเสริมสร้างคำนิยมที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน และให้เกิดจิตสำนึกที่จะยึดมั่นในการทำความดี มีความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนคำขวัญอย่างสร้างสรรค์ มีคุณค่าในทางภาษาที่สื่อถึงการต่อต้านการทุจริต และเพื่อให้เด็กและเยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ เด็ก และเยาวชน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ดังกล่าว ตามเว็บไซต์ https://nong-or.go.th/  รายละเอียดตามเอกสารข้างท้ายนี้

เกณฑ์พิจารณาตัดสินโครงการขับเคลื่อนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.