ข่าวประกาศ

โครงการ อบต. สัญจร ๒๕๕๙

เริ่มแล้ว สำหรับการจัดทำ โครงการ อบต.สัญจร ประจำปี ๒๕๕๙ โดยวันแรก (๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) ได้ดำเนินการ ณ ศาลาประชาคม บ้านคำหมากคูณ หมู่ที่  ๔  เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนในการเสนอโครงการต่าง ๆ  เพื่อบรรจะในแผนสามปี และแผนพัฒนาต่าง ๆ   ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ  และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว และสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และเพื่ออำนวยประโยชน์ให้แก่ประชาชน และผู้มาขอรับบริการต่าง ๆ  เช่นการออกหน่วยให้บริการชำระภาษี  เป็นต้น

 

IMG_2314 (Copy) IMG_2316 (Copy) IMG_2321 (Copy) IMG_2324 (Copy) IMG_2325 (Copy) IMG_2332 (Copy)IMG_2343 (Copy) IMG_2346 (Copy) IMG_2347 (Copy)IMG_2307 (Copy)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.