ข่าวประกาศ

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะคณะกรรมการหมู่บ้าน และ อสป. โดย กม. ปี พ.ศ.2553

   เมื่อวันที่ 14 – 15 กันยายน 2553 ที่ผ่านมา นางสง่า พิมพ์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานทุกคน ได้ร่วมจัดทำโครงการเสริมสร้างสมรรถนะคณะกรรมการหมู่บ้าน และ อสป. โดย กม. ปี พ.ศ.2553 ขึ้น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสร้างทีมวิทยากรกระบวนการ ครู ค ในการขับเคลื่อนแผนชุมชนในระดับตำบลและหมู่บ้าน ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาหมู่บ้านให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนด้วยการพึ่งพาตนเองเป็นหลัก  และเป็นการยกระดับคุณภาพของแผนชุมชนให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด  โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งสิ้น 70 คน จากหมู่บ้านในเขตพื้นที่

   ทั้งนี้นายสฤษดิ์ ไสยโสภณ นายอำเภอหนองวัวซอ ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรกิตติมศักดิ์ และให้ข้อคิดในการสะท้อนปัญหาและความต้องการของชุมชน เพิ่อกำหนดทิศการการพัฒนาหมู่บ้าน  พร้อมทั้งร่วมประกาศเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันคำคัญของชาติ และเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยต่อไป.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.