ข่าวประกาศ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง

เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา นางสง่า พิมพ์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ซึงได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่ตำบลหนองอ้อ จำนวน ๑๖,๒๓๑ บาท ในการอบรมให้ความรู้และฝึกอาชีพการจัดทำหน้ากากอนามัย ให้แก่ ผู้นำในชุมชน กลุ่มสตรี อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมุ่บ้าน (อสม.) และประชาชนที่สนใจ จำนวน ๕๐ คน และได้รับการสนับสนุนวิทยากรทีมครู ก. และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแสง และให้ความรู้ คำแนะนำในการดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเอง คนในครอบครัว และคนในชุมชน ให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลดผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง อาทิ ผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยง ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว เป็นต้น

{“uid”:”790F5057-17C1-468D-8B68-7E56CE0C46B7_1624871783010″,”source”:”other”,”origin”:”gallery”}
{“uid”:”790F5057-17C1-468D-8B68-7E56CE0C46B7_1624871675512″,”source”:”other”,”origin”:”gallery”}
{“uid”:”790F5057-17C1-468D-8B68-7E56CE0C46B7_1624871484181″,”source”:”other”,”origin”:”gallery”}
{“uid”:”790F5057-17C1-468D-8B68-7E56CE0C46B7_1624871634560″,”source”:”other”,”origin”:”gallery”}
{“uid”:”790F5057-17C1-468D-8B68-7E56CE0C46B7_1624871428365″,”source”:”other”,”origin”:”gallery”}
{“uid”:”790F5057-17C1-468D-8B68-7E56CE0C46B7_1624871551335″,”source”:”other”,”origin”:”gallery”}
{“uid”:”790F5057-17C1-468D-8B68-7E56CE0C46B7_1624871595629″,”source”:”other”,”origin”:”gallery”}
{“uid”:”790F5057-17C1-468D-8B68-7E56CE0C46B7_1624871518470″,”source”:”other”,”origin”:”gallery”}

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.