ข่าวประกาศ

โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายสวาท บุตรศรีน้อย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งจัดขึ้นโดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองอ้อ โดยมีเป้าหมายหลัก คือ เด็กและเยาวชนในพื้นที่อำเภอหนองวัวซอ จำนวน ๔๐ คน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ และการป้องกันการติดต่อของโรคจากการมีเพศสัมพันธ์ รวมทั้งสร้างความตระหนักและสร้างทัศนคติที่ดีต่อผู้ติดเชื่อเอชไอวี หรือผู้ป่วยเอดส์ สร้างการยอมรับและอยู่ร่วมกันในสังคมและชุมชนได้อย่างปกติสุข ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลหนองวัวซอ ในการจัดหาทีมวิทยากรกระบวนการ เพื่อจัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนได้ละลายพฤติกรรม สร้างความคุ้นเคยให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ก่อนเข้าบทเรียน และเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ อาทิ เรื่องสถานการณ์การตั้งครรภ์และคลอดบุตรก่อนวันอันควร บทบาททางเพศที่แตกต่างกันระหว่างชาย-หญิง สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ เป็นต้น

{“uid”:”790F5057-17C1-468D-8B68-7E56CE0C46B7_1624935240539″,”source”:”other”,”origin”:”gallery”}
{“uid”:”790F5057-17C1-468D-8B68-7E56CE0C46B7_1624935313118″,”source”:”other”,”origin”:”gallery”}
{“uid”:”790F5057-17C1-468D-8B68-7E56CE0C46B7_1624935397882″,”source”:”other”,”origin”:”gallery”}
{“uid”:”790F5057-17C1-468D-8B68-7E56CE0C46B7_1624935461493″,”source”:”other”,”origin”:”gallery”}
{“uid”:”790F5057-17C1-468D-8B68-7E56CE0C46B7_1624935269712″,”source”:”other”,”origin”:”gallery”}
{“uid”:”790F5057-17C1-468D-8B68-7E56CE0C46B7_1624935430550″,”source”:”other”,”origin”:”gallery”}

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.