ข่าวประกาศ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ได้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามพระบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ภายใต้กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพีช) โดย อพ.สธ. ได้ตอบรับให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ เข้าเป็นสมาชิก “ฐานทรัพยากรท้องถิ่น” รหัสสมาชิกลำดับที่ ๘ – ๖๔๑๐๓๐๕ ในกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรฐานทรัพยากรท้องถิ่น ในการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ จัดได้จัดทำป้ายเหล็ก ขนาด ๙๐X๙๐ เซนติเมตร จำนวน ๕๐ ป้าย เพื่อกำหนดขอบเขตให้ครอบคลุมพื้นที่ป่าจำนวน ๕๓๐ ไร่ ในพื้นที่ป่าชุมชน รวมทั้งเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ชุมชนเล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ทั้งยังเป็นการสร้างแนวร่วมในการช่วยแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้ให้คนในชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

{“uid”:”790F5057-17C1-468D-8B68-7E56CE0C46B7_1625121557736″,”source”:”other”,”origin”:”gallery”}
{“uid”:”790F5057-17C1-468D-8B68-7E56CE0C46B7_1625121515051″,”source”:”other”,”origin”:”gallery”}
{“uid”:”790F5057-17C1-468D-8B68-7E56CE0C46B7_1625121473743″,”source”:”other”,”origin”:”gallery”}
{“uid”:”790F5057-17C1-468D-8B68-7E56CE0C46B7_1625121722186″,”source”:”other”,”origin”:”gallery”}
{“uid”:”790F5057-17C1-468D-8B68-7E56CE0C46B7_1625121649814″,”source”:”other”,”origin”:”gallery”}

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.