ข่าวประกาศ

โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเกษตรกรรม

DSC07218 (Copy)

       เมื่อ วันที่ 30  กรกฎาคม  2557   ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ โดยนางสง่า  พิมพ์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ  ได้จัดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกร  ตาม “โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเกษตรกรรม”  ซึ่งนอกจากการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตรที่ถูกต้องและปลอดภัยแล้ว  ยังได้จัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน  ณ  ไร่สวนเงินเวียนมา  บริเวณบ้านหมูม่น  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  ซึ่งเป็นแปลงสาธิตการทำการเกษตรกรรมแบบผสมผสานของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  “นายเสนีย์  จิตตเกษม”  เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้การทำการเกษตรตาม “แนวคิด นา 1 ไร่ ได้ 1 แสน”  ซึ่งเป็นการใช้พื้นที่ทำการเกษตรแบบหมุนเวียน และผสมผสานตามหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

        ซึ่งทำให้ประชาชนเกิดแนวคิดในการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยต่อตนเองและผู้บริโภค  สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้  โดย ตามแนวคิด “นา 1 ไร่ ได้ 1 แสน”  นั้น ประกอบด้วยการแบ่งพื้นที่เพื่อปลูกข้าว  การเลี้ยงปลา กบ และเป็นในแปลงนา  การปลูกมะนาวนอกฤดู  มะละกอ  และพืชผักชนิดต่างๆ  ที่เน้นการบริโภคในครอบครัวก่อน หากเหลือแล้วจึงนำไปขาย สร้างรายได้ต่อไป

DSC07189 (Copy)

DSC07191 (Copy)

DSC07196 (Copy)

DSC07198 (Copy)

DSC07206 (Copy)

DSC07208 (Copy)

DSC07209 (Copy)

DSC07211 (Copy)

DSC07214 (Copy)

DSC07215 (Copy)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.