ข่าวประกาศ

โครงการรณรงค์ ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๕

จากสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปี ๒๕๖๕  กรมควบคุมโรค ได้รายงานข้อมูลจำนวนผู้ป่วยสะสมจากโรคไข้เลือดออกตั้งแต่วันที่  ๑ มกราคม ถึง  วันที่ ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  พบผู้ป่วยสะสมมากถึง  ๓๐๕  ราย  เสียชีวิต  ๒  ราย  และคาดการณ์ว่าจะมีผู้ป่วยจากโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นทั่วประเทศ  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ  จึงได้กำหนดจัดทำ “โครงการรณรงค์ ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๕  ขึ้น  ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕  โดยมีกำหนดการพ่นหมอกควันในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ  ทั้ง ๘ หมู่บ้าน, โรงเรียนและสถานศึกษา  จำนวน  ๓  แห่ง,  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  ๑ แห่ง  วัด  และสถานที่ราชการในเขตพื้นที่

         โดยขอความร่วมมือจากชุมชน  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  ในพื้นที่  สำรวจและกำหนดจุดที่จะฉีดพ่นหมอกควัน  หรือจุดที่ต้องเว้น  เช่น  บ้านที่มีผู้ป่วยติดเตียง  ผู้สูงอายุ  หรือหญิงตั้งครรภ์  เป็นต้น   ซึ่งมีกำหนดการดำเนินงาน ดังนี้

** วันอังคารที่ ๗มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

– เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น.  บ้านหนองแสง  หมู่ที่๙  (วัด ๑ แห่ง  และโรงเรียน  ๑ แห่ง)

– เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น.  บ้านแสงบูรพา  หมู่ที่ ๑๑

**วันพุธที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

– เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น.  บ้านคำหมากคูณ  หมู่ที่ ๔  (วัด ๑ แห่ง)

– เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น.  บ้านหนองแวงฮี หมู่ที่ ๘

**วันพฤหัสบดี  ที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

– เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น.  บ้านโคกศรีแก้ว  หมู่ที่ ๑๐  (วัด ๒ แห่ง)

– เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น.  บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖  (วัด ๑ แห่ง)

**วันศุกร์  ที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

– เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น.  บ้านโนนสำราญ  หมู่ที่ ๕ (วัด ๑ แห่ง  และโรงเรียน  ๑ แห่ง)

– เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น.  บ้านหนองสวรรค์ หมู่ที่ ๗  (วัด ๑ แห่ง  สถานที่ราชการ ๑ แห่ง  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ แห่ง)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.