ข่าวประกาศ

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๔

จากสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกในปี ๒๕๖๔ (๑  มกราคม – ๘  มีนาคม ๒๕๖๔) ที่มีผู้ป่วยทั่วประเทศมากกว่า ๑,๖๒๑  ราย  โดยเฉพาะในกลุ่มอายุ ๑๕ – ๒๔  ปี  และคาดการณ์ว่าจำนวนผู้ป่วยจะเพิ่มขึ้น   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ  จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก  ประจำปี  ๒๕๖๔  ขึ้น  เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนร่วมมือกันกำจัดและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  ซึ่งเป็นการควบคุมจำนวนยุงลายตัวเต็มวัยที่เป็นพาหะนำโรคให้ลดลง  โดยได้ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายครอบคลุมพื้นที่ทั้ง  ๘  หมู่บ้าน  สถานศึกษา  วัด  โรงเรียน   และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานที่ราชการ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

ทั้งนี้  ยังได้รับความร่วมมือจากโรงเรียน  กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อสม.  และประชาชนในเขตอำเภอหนองวัวซอเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์การกำจัดลูกน้ำยุงลาย  ตามมาตรการ  ๕ ป  ๑ ข (๕ ป =ปราบยุงลาย “เปลี่ยน – ปิด – ปล่อย – ปรับปรุง – ปฏิบัติเป็นประจำ” และ ๑ ข  = ขัดไข่ยุง)  รวมทั้งการแจกทรายอะเบทเพื่อนำไปโรยลงในแหล่งน้ำ ขาตู้กับข้าว  อ่างปลา  หรือที่ที่น้ำขังในครัวเรือนและบริเวณบ้าน

{“uid”:”790F5057-17C1-468D-8B68-7E56CE0C46B7_1625816164453″,”source”:”other”,”origin”:”gallery”}
{“uid”:”790F5057-17C1-468D-8B68-7E56CE0C46B7_1625816441677″,”source”:”other”,”origin”:”gallery”}
{“uid”:”790F5057-17C1-468D-8B68-7E56CE0C46B7_1625816582627″,”source”:”other”,”origin”:”gallery”}
{“uid”:”790F5057-17C1-468D-8B68-7E56CE0C46B7_1625816525998″,”source”:”other”,”origin”:”gallery”}
{“uid”:”790F5057-17C1-468D-8B68-7E56CE0C46B7_1625816302315″,”source”:”other”,”origin”:”gallery”}
{“uid”:”790F5057-17C1-468D-8B68-7E56CE0C46B7_1625816246922″,”source”:”other”,”origin”:”gallery”}
{“uid”:”790F5057-17C1-468D-8B68-7E56CE0C46B7_1625816484828″,”source”:”other”,”origin”:”gallery”}
{“uid”:”790F5057-17C1-468D-8B68-7E56CE0C46B7_1625816394139″,”source”:”other”,”origin”:”gallery”}
{“uid”:”790F5057-17C1-468D-8B68-7E56CE0C46B7_1625816121743″,”source”:”other”,”origin”:”gallery”}
{“uid”:”790F5057-17C1-468D-8B68-7E56CE0C46B7_1625816346348″,”source”:”other”,”origin”:”gallery”}

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.