ข่าวประกาศ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เมื่อวันที่ ๑๓ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๗ ขึ้น ณ เชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน รีสอร์ท ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เพื่อ ให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ มีความรักสามัคคี ลดปัญหาความขัดแย้ง     มีเป้าหมายร่วมกัน รู้จักพฤติกรรมของตนเอง มีทัศนคติที่ดีต่องาน ผู้บริหาร หัวหน้างานและผู้ร่วมงาน ได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) และการบริการที่ดี (Service Mind) และ ได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ปลูกฝังจิตสำนึกทั้งต่อองค์กร ต่อผู้อื่น และต่อตนเองสาธารณะ เพื่อมุ่งปฏิบัติน้าที่ราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ มีความเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

ซึ่งการจัดกิจรรมครั้งนี้  ได้รับเกียรติจาก นายสำรวย ศิริรัตนพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ เป็นประธานในพิธีเปิดกล่าวเปิดโครงการฯ โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวนกว่า  ๘๐  คน ประกอบด้วย  คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ของ อบต.หนองอ้อ  เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.