ข่าวประกาศ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ นี้ มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน และเป็นช่วงที่ประชาชนใช้รถใช้ถนนเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยว กอปรกับอยู่ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ มีความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งอาจสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ จึงได้จัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔ ขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ ด้วยการตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ จำนวน ๑ จุด และตั้งจุดบริการประชาชนในเขตพื้นที่หมู่บ้านทุกหมู่บ้านๆ ละ ๑ จุด รวม ๘ จุด เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุบนถนนสายหลัก ถนนสายรอง และถนนระหว่างตำบล-หมู่บ้านในเขตพื้นที่ฯ สร้างจิตสำนึกและตระหนักรู้ในการการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหมกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ การคาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับรถยนต์ และการตรวจวัดแอลกอฮอล์ เป็นต้น

{“uid”:”790F5057-17C1-468D-8B68-7E56CE0C46B7_1625816665236″,”source”:”other”,”origin”:”gallery”}
{“uid”:”790F5057-17C1-468D-8B68-7E56CE0C46B7_1625816725361″,”source”:”other”,”origin”:”gallery”}
{“uid”:”790F5057-17C1-468D-8B68-7E56CE0C46B7_1625816628821″,”source”:”other”,”origin”:”gallery”}

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.