ข่าวประกาศ

โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๕๘

   เมื่อวันที่  ๒๘  พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ  โดยนางสง่า พิมพ์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ สมาชิกสภาฯ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวตำบลหนองอ้อได้ร่วมกันจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๕๘ ขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๘-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ สนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ

       โดยในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

                 1.      เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คนรุ่นหลังเห็นความสำคัญสืบไป

                 2.      เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสมัครสมาน  สามัคคีในหมู่คณะของคนในชุมชน

                3.      เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้เยาวชนได้เรียนรู้ถึงประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงามของชุมชนสืบไป 

      ซึ่ง ในวันที่  ๒๘  พฤษภาคม  เป็นการประกวดขบวนแห่และขบวนฟ้อนจากทั้ง  ๘ หมู่บ้านในเขตพื้นที่ฯ และในส่วนการแข่งขันบั้งไฟภายใน-ภายนอก จัดขึ้นในวันที่  ๒๙-๓๑ พฤษภาคม

        ทั้งนี้ ได้รับเกียรตินายธวัชชัย แปรงศรี นายอำเภอหนองวัวซอ  เป็นประธานในพิธีเิปิด และผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตอำเภอหนองวัวซอ ให้เกียรติมาร่วมพิธีเปิด  ร่วมทั้งประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองอ้อ และในอำเภอหนองวัวซอ มาชมพิธีเปิดและขบวนแห่บั้งไฟอย่างมากมาย

IMG_8529 (Copy) IMG_8545 (Copy) IMG_8568 (Copy) IMG_8582 (Copy) IMG_8584 (Copy) IMG_8585 (Copy) IMG_8597 (Copy) IMG_8652 (Copy) IMG_8686 (Copy) IMG_8718 (Copy) IMG_8738 (Copy) IMG_8763 (Copy) IMG_8770 (Copy) IMG_8772 (Copy) IMG_8810 (Copy) IMG_8825 (Copy) IMG_8833 (Copy) IMG_8838 (Copy) IMG_8846 (Copy)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.