ข่าวประกาศ

แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔

เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติ บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์กาหนดไว้และเป็นการถือปฏิบัติตาม คำสั่ง คสช. ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอ้อ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองอ้อขึ้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.