ข่าวประกาศ

แผนการดำเนินงานประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสามปี และแผนการดำเนินงาน สำหรับแผนการดำเนินงานนั้นกำหนดให้จัดทำขึ้นทุกปีโดยกาหนดให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบประกาศฯ ดังกล่าว ตามเว็บไซต์ https://nong-or.go.th/ รายละเอียดตามเอกสารข้างท้ายนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.