ข่าวประกาศ

แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใของหน่วยงานภาครัฐ

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ จึงได้จัดทำแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ขึ้นเพื่อให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการประชาชน ดังน้ัน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ตามเว็บไซต์ https://nong-or.go.th/ รายละเอียดตามเอกสารด้านล่างนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.