ข่าวประกาศ

แจ้งประกาศเรียกประชุมสาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๒๒ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ว่าให้ประธานสภาท้องถิ่น แจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นทราบล่วงหน้าพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อนวันเปิดสมัยประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน และตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ สมัยสามัญครั้งแรก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ ได้กำหนดสมัยประชุมสภาสามัญ ประจำปี ๒๕๖๕ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงขอประกาศเรียกประชุมสภาสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ตามเว็บไซต์ https://nong-or.go.th/ รายละเอียดตามเอกสารด้านล่างนี้

แจ้งประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ-สมัยที่-2ครั้งที่1-65

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.