ข่าวประกาศ

วันดินโลก ปี ๒๕๖๕

ด้วยองค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศรับรองให้วันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันดินโลก ด้วยทราบซึ้งในพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการดินและแก้ไขปัญหาทรัพยากรดิน จนเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลก

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ร่วมกับอำเภอหนองวัวซอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ องค์กรเอกชน และเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่อำเภอหนองวัวซอ ร่วมกันจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ศาลากลางบ้าน บ้านแสงบูรพา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

ในโอกาสนี้ นายประภาส ภูชาดึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์วันดินโลก, ร่วมเดินรณรงค์ในชุมชน และการไถกลบตอซังข้าวก่อนที่จะทำการหว่านเมล็ดปอเทืองเพื่อไถกลบเป็นปุ๋ยบำรุงดินต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.