ข่าวประกาศ

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ได้ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ตามมติที่ประชุมสภา สมัยสามัญครั้งแรก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ และข้อ ๒๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ตามเว็บไซต์ https://nong-or.go.th/ รายละเอียดตามเอกสารด้านล่างนี้

ส่งร่างข้อบัญญัติ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.