ข่าวประกาศ

รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

จากสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกในปี ๒๕๖๓ ที่มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มอายุ ๕-๑๔ ปี จำนวนผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ ๕๖ ของจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ในปี ๒๕๖๒ และมีแนวโน้มที่จะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การควบคุมโรคจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อาทิ ประชาชน, ชุมชน, อสม., รพ.สต., โรงเรียน, วัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะ พันธุ์ของยุงลายอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ เช่น การปิดฝาภาชนะที่ใช้เก็บน้ำ, การใช้ทรายอะเบท, การเปลี่ยนน้ำในแจกัน ขารองตู้กับข้าว เป็นต้น และการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในบ้านให้โปร่ง โล่ง ไม่มีมุมอับที่อาจมียุงมาพักเกาะ เพื่อตัดวงจรชีวิตยุงลาย ลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชน

โดยเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา นางสง่า พิมพ์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวขบวนรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ บริเวณหน้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแสง เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักและเฝ้าระวังร่วมกัน ผ่านชุมชนและบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่บ้านหนองแสง หมู่ ๙ และบ้าน แสงบูรพา หมู่ ๑๑ พร้อมทำการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดและลดโอกาสการแพร่พันธุ์ของยุงลายตัวเต็มวัย ซึ่งเป็นการตัดวงจรชีวิตของยุงลายในการแพร่พันธุ์ในพื้นที่ของชุมชน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.