ข่าวประกาศ

พระราชกฤษฎีกาลดภาษี สำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. ๒๕๖๓

เพื่อช่วยบรรเทาภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ประชาชน และผู้ประกอบการทั่วประเทศที่ได้รับจากการแพร่ระบายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

องค์การบริหารส่วนตำลบลหนองอ้อ จึงขอประชาสัมพันธ์การลดจำนวนภา ษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตราร้อยละ ๙๐ จากจำนวนภาษีที่คำนวณได้ โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๒๒๙ ๘๐๗๘ หรือที่เว็บไซต์ www.nong-or.go.th/ หรือ https://www.facebook.com/NongOr2011/ หรือ E-mail info@nong-or.go.th

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.