ข่าวประกาศ

ประมวลคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น

ประมวลจริยธรรมของข้าราการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ จัดทำขึ้นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือในการยึดถือและประพฤติปฎิบัติตนของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับ สร้างความน่าเชื่อถือให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ประชาชน ป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ตามเว็บไซต์ https://nong-or.go.th/ รายละเอียดตามเอกสารข้างท้ายนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.