ข่าวประกาศ

ประชาสัมพันธ์การแจ้งการประเมินเพื่อชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ได้แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำลบลหนองอ้อ จึงขอประชาสัมพันธ์การชำระภาษีภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งหากไม่ชำระภาษีดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนด จะมีโทษตามมาตรา ๖๘ และมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๒๒๙ ๘๐๗๘ หรือที่เว็บไซต์ www.nong-or.go.th/ หรือ https://www.facebook.com/NongOr2011/ หรือ E-mail info@nong-or.go.th

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.