ข่าวประกาศ

ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดตัวชี้วัดในการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนและพัฒนาข้าราชการให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และระบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ จึงได้จัดทำนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ตามเว็บไซต์ https://nong-or.go.th/ รายละเอียดตามเอกสารด้านล่างนี้

ข้อ-023-นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (1)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.