ข่าวประกาศ

ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อระบบผลิตน้ำประปา ขนาดกลาง กำลังการผลิต ๗ ลบ.ม./ชม.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์ประกาศ เปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อระบบผลิตน้ำประปา ขนาดกลาง กำลังการผลิต ๗ ลูกบาศก์เมตร ต่อ ชั่วโมง หมู่ที่ ๔ บ้านคำหมากคูณ ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๓๒๘,๕๙๙.๑๐.- บาท (สามล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทสิบสตางค์) ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในวันเวลาราชการ โดยสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๒๑๘ ๐๖๖๓ ต่อ ๑๐๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบประกาศฯ ดังกล่าว ตามเว็บไซต์ https://www.nong-or.go.th/ รายละเอียดตามเอกสารข้างท้ายนี้

ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อระบบผลิตน้ำประปา ขนาดกลางฯ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.