ข่าวประกาศ

ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายภิบาลขันธ์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกศรีแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ มีความประสงค์ จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายภิบาลขันธ์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกศรีแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๑๔๓,๖๕๗.๒๕.- บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบเจ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์) ผู้สนใจสามารถเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวันเวลาทำการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๒๑๘ ๐๖๖๓ ต่อ ๑๐๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบประกาศฯ ดังกล่าว ตามเว็บไซต์ https://www.nong-or.go.th/ รายละเอียดตามเอกสารข้างท้ายนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.