ข่าวประกาศ

ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและกำหนดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (อด.ถ. ๑๗๔-๑๓) คำมืด บ้านโคกศรีแก้ว หมู่ที่ ๑๐

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและกำหนดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ. ๑๗๔-๑๓ คำมืด บ้านโคกศรีแก้ว หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๓๒๘,๕๙๙.๑๐.- บาท (สามล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทสิบสตางค์) ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในวันเวลาราชการ โดยสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๒๑๘ ๐๖๖๓ ต่อ ๑๐๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบประกาศฯ ดังกล่าว ตามเว็บไซต์ https://www.nong-or.go.th/ รายละเอียดตามเอกสารข้างท้ายนี้

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางฯ

แบบ บก. ๐๑ (คสล.คำมืด-บ้านโคกศรีแก้ว)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.