ข่าวประกาศ

ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.๑๗-๑๖(บุญหนา-หนองบัวตะนา) หมู่ที่ ๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.๑๗-๑๖(บุญหนา-หนองบัวตะนา) หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๑๘,๐๐๐.- บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในวันเวลาราชการ โดยสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๒๑๘ ๐๖๖๓ ต่อ ๑๐๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบประกาศฯ ดังกล่าว ตามเว็บไซต์ https://www.nong-or.go.th/ รายละเอียดตามเอกสารข้างท้ายนี้

ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บุญหนา-หนองบัวตะนา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.