ข่าวประกาศ

ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕

ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสียภาษีทราบ พร้อมทั้งจัดส่งให้ผู้เสียภาษีดำเนินการชำระภาษีต่อไป นั้น

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำลบลหนองอ้อ จึงขอประชาสัมพันธ์บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ อนึ่งหากผู้เสียภาษีพบว่ามีข้อมูลในบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๒๑๘ ๐๖๖๓ ต่อ ๑๐๒ หรือที่เว็บไซต์ www.nong-or.go.th/ หรือ https://www.facebook.com/NongOr2011/ หรือ E-mail info@nong-or.go.th

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.