ข่าวประกาศ

ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล (แบบดับเบิ้ลแค็บ)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล (แบบดับเบิ้ลแค็บ) ขนาด ๑ ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ระบบส่งกำลังแบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๒๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (รายละเอียดคุณลักษณะรถบรรทุกดีเซล (แบบดับเบิ้ลแค็บ) ขนาด ๑ ตัน ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๓) ผู้สนในสามารถเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวันเวลาทำการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๒๑๘ ๐๖๖๓ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบประกาศฯ ดังกล่าว ตามเว็บไซต์ https://nong-or.go.th/ รายละเอียดตามเอกสารข้างท้ายนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.