ข่าวประกาศ

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย อด.ถ.๑๗๔-๑๕ (บุญหนา-ห้วยหลวง) หมู่ ๗ บ้านหนองสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ มีความประสงค์ จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย อด.ถ.๑๗๔-๑๕ (บุญหนา-ห้วยหลวง) หมู่ ๗ บ้านหนองสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๔๗,๕๖๓.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบสามบาทถ้วน) ผู้สนในสามารถเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวันเวลาทำการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๒๑๘ ๐๖๖๓ ต่อ ๑๐๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบประกาศฯ ดังกล่าว ตามเว็บไซต์ https://www.nong-or.go.th/ รายละเอียดตามเอกสารข้างท้ายนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.