ข่าวประกาศ

ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (กระบะ) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ คัน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ มีความประสงค์จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (กระบะ) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้เป็นรถพยาบาลในการออกปฏิบัติการสำหรับช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินและวิกฤติ  หรือบริการผู้ป่วย  ณ  จุดเกิดเหตุก่อนส่งตัวไปโรงพยาบาล  และออกให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) (รายละเอียดคุณลักษณะรถพยาบาลฉุกเฉิน (กระบะ) ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๒) ผู้สนในสามารถเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวันเวลาทำการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๒๒๙ ๘๐๗๘ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบประกาศฯ ดังกล่าว ตามเว็บไซต์ https://nong-or.go.th/ รายละเอียดตามเอกสารข้างท้ายนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.