ข่าวประกาศ

นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ได้จัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อขึ้น โดยได้ดำเนินการตามกรอบมาตรฐานความสำเร็จ 5 ด้าน ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด ได้แก่
1.ความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์
2.ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
4.ความพร้อมรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
5.คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบประกาศฯ ดังกล่าว ตามเว็บไซต์ https://nong-or.go.th/ รายละเอียดตามเอกสารข้างท้ายนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.