ข่าวประกาศ

นโยบายกระทรวงมหาดไทย MOI Waste Bank Week 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ

วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2567 นางสาวกัญญาณัฐ ไชยราช รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ได้ดำเนินการจัดโครงการการคัดแยกขยะโดยชุมชนมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ภายใต้ “กิจกรรมการขับเคลื่อนธนาคารขยะ” (Recyclable Waste Bank) ประจ าปี 2567 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2567 ณ ธนาคารขยะรีไซเคิลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ทั้ง 8 หมู่บ้านและโรงเรียนในพื้นที่ทั้ง 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนหนองแวงฮีคำหมากคูณ, โรงเรียนบ้านโนนสำราญและโรงเรียนชุมชนหนองแสง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ โดยมีนายวุฒิพงษ์ใจยศ นายอำเภอหนองวัวซอ ร่วมกิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้หมู่บ้านและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ มีการขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนคัดแยกขยะรีไซเคิลในครัวเรือนและสนับสนุนให้ประชาชนนำแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาใช้ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยภายใต้หลักการ 3Rs (Reduce การใช้น้อย, Reuse การใช้ซ้ำ, Recycle การนำกลับมาใช้ใหม่) และลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะที่สามารถน าไปรีไซเคิล ไปขายเพื่อมีรายได้สู่ชุมชน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ตามเว็บไซต์ https://nong-or.go.th/ รายละเอียดตามเอกสารด้านล่างนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.