ข่าวประกาศ

นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ได้ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ตามมติที่ประชุมสภา สมัยสามัญครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ และข้อ ๒๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ จึงนัดประชุมสภา ประจำปี ๒๕๖๕ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ตามเว็บไซต์ https://nong-or.go.th/ รายละเอียดตามเอกสารด้านล่างนี้

นัดประชุมสภาสมัยสามัญ-สมัยที่2-ครั้งที่1-ปี65

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.