ข่าวประกาศ

งานรณรงค์ปลูกข้าวตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม  2553 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ  โดยนางราตรี ขันพิมูล  เกษตรอำเภอหนองวัวซอ และนายสุทธิชัย  ยุทธเกษมสันต์ เกษตรจังหวัดอุดรธานี ได้จัดงานรณรงค์ปลูกข้าวตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ปี 2553 ณ บ้านหนองแสง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี   และได้รับเกียติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  นายชยพล  ธิติศักดิ์เป็นประธานในพิธี  ซึ่งในงานมีการแข่งขันปักดำนา การรณรงค์ลงแขกดำนา  ร่วมชมการสาธิตการใช้เครืองมือการเกษตรเพิ่อเพิ่มประสิทธิภาพข้าว  และชมนิทรรศการสถานีเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การปรับปรุงดิน การผลิตเมล็ดพันธุ์ดี การดูแลรักษาข้าว การจัดการคุณภาพข้าว เป็นต้น

ทั้งนี้ในการจัดงานดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการต่างๆ ภายในอำเภอหนองวัวซอ ประกอบด้วย นายสฤษดิ์  ไสยโสภณ นายอำเภอหนองวัวซอ นางสง่า  พิมพ์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ และหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ให้ความสนใจเข้าร่วมงานมากกว่า  300 คน

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.