ข่าวประกาศ

คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ กองคลัง

คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจรับพัสดุ เป็นคู่มือที่จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุให้มีความรู้ความเข้าใจ ในกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานในเรื่องกระบวนการงานต่าง ๆ ของการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างไรก็ตามในแต่ละกระบวนงานนั้น ยังมีรายละเอียดของระเบียบ พระราชบัญญัติกฎกระทรวง ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ การตรวจรับพัสดุเล่มนี้ รวบรวมจัดทำขึ้นโดยยึดถือภาระงานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันของงานจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การทำงานเป็นระบบและไปในทิศทางเดียวกัน สามารถกำหนดการทำงาน ควบคุมงาน ติดตามการทำงานและได้ใช้เป็นแนวทางในการทำความเข้าใจกับภาระงานที่ได้รับมอบหมาย

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ตามเว็บไซต์ https://nong-or.go.th/ รายละเอียดตามเอกสารข้างท้ายนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.