ข่าวประกาศ

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โครงการ “คลองสวย น้ำใส”

     จากสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งในหลายพื้นที่ของประเทศไทย รัฐบาลได้มีนโยบายให้ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการป้องกันและบรรเทาความเดือนร้อน เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง โดยรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้อนุมัติงบประมาณเพื่อรับมือสถานการณ์ภัยแล้งในปี ๒๕๕๙ ซึ่งคาดว่าจะมีเกษตรกรที่จะได้รับผลกระทบประมาณ ๓๓๐,๐๐๐ ครัวเรือน และพื้นที่ภัยแล้งทั่วไปกว่า  ๕๕  จังหวัด 

     โดยเมื่อวันอังคาร ที่  ๒๖  มกราคม  ๒๕๕๙   พลตรีอำนวย จุลโนนยาง  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  ๒๔  ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม  โดยมีนายธวัชชัย แปรงศรี นายอำเภอหนองวัวซอ และนางสง่า  พิมพ์ศรี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ร่วมต้อนรับ  และได้ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ คลองสวย น้ำใส”  ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อปรับปรุงสภาพลำห้วยหมากแปบ แหล่งน้ำสาธารณะ  ในพื้นที่บ้านโนนสำราญ หมู่ที่  ๕  ให้สามารถใช้งานได้ทุกฤดูกาล โดยการกำจัดผักตบชวา และวัชพืชต่างๆ   ซึงได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชนและผุู้นำท้องที่ทั้งยังเป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมกันอนุรักษ์  บำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำอย่างยั่งยืนและมีความสุข

IMG_2092 (Copy) IMG_2222 (Copy) IMG_2215 (Copy) IMG_2214 (Copy) IMG_2208 (Copy) IMG_2199 (Copy) IMG_2119 (Copy) IMG_2110 (Copy)IMG_2175 (Copy) IMG_2222 (Copy) IMG_2134 (Copy) IMG_2144 (Copy)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.