ข่าวประกาศ

การแถลงนโยบายผู้บริหารต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 นางสง่า พิมพ์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ โดยนายอนงค์ เหลาสุวรรณ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ  เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาตลอด 4 ปี (2555-2559)  ประกอบด้วยประเด็นหลัก 11 ข้อ และนโยบายอื่นๆ  ที่เป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่นที่สามารถทำได้โดยไม่ผิดต่อระเบียบและกฎหมายของท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอหนองวัวซอ นายธีรภัทร อดิเทพสถิต ร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ นางสง่า  พิมพ์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ได้สัญญาว่าจะบริหารบ้านเมืองให้ดี  โดยใช้หลัก“เข้าใจ  เข้าถึง  พัฒนา” และนำสิ่งที่บกพร่องมาแก้ไขและพัฒนา  คำนึงถึงประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้วยความเป็นธรรม  ซื่อสัตย์สุจริต  ยุติธรรม  ให้การบริหารบ้านเมืองเป็นไปด้วยดี001-นโยบายผู้บริหารปี56

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.