ข่าวประกาศ

การฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีนโยบายให้จัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างน้อยแห่งละ ๕๐ คน โดยให้อยู่ภายใต้การสั่งการของผู้อำนวยการท้องถิ่น มอบหมายภารกิจให้จิตอาสาภัยพิบัติปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สร้างความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจให้มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน สามารถบูรณาการและปฏิบัติงานร่วมกับชุดปฏิบัติการอื่นๆ ได้อย่างมีเอกภาพ ทั้งในสถานการณ์ปกติ, ภาวะใกล้เกิดภัย, ภาวะระหว่างเกิดภัย และภาวะหลังเกิดภัย อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.ในระดับพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งอีกทางหนึ่งด้วย

ซึ่งการจัดฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้ เป็นการฝึกอบรมในรูปแบบการบรรยายองค์ความรู้และการฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์จำลองเสมือนจริง อาทิ การโรยตัวจากที่สูง, การป้องกันและระงับอัคคีภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ เป็นต้น รวมระยะเวลาการฝึก ๓ วัน (๒๗ ชั่วโมง) โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรหลายภาคส่วน อาทิ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๗ สกลนคร, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี และกองตำรวจพิสูจน์หลักฐาน เป็นต้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ จึงได้กำหนดจัดฝึกอบรมตามโครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติกรจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยมีนายจรูญ บุหิรัญ นายอำเภอหนองวัวซอ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด และนางสง่า พิมพ์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานเป็นผู้กล่าวรายงาน และมีจิตอาสาภัยพิบัติ เข้าร่วม จำนวน ๕๖ คน และผู้สังเกตการณ์อีกจำนวน ๑๐ คน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.