ข่าวประกาศ

การขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๗ ออกไปอีก ๒ เดือน ตามความในมาตรา ๑๔ วรรรคสอง

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ขอประชาสัมพันธ์การบังคับใช้พระราชบัญญัติดังกล่าว จึงขอให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี แจ้งจำนวนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ตามเว็บไซต์ https://nong-or.go.th/ รายละเอียดตามเอกสารด้านล่างนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.