ข่าวประกาศ

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน (Internal Audit Charter) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ

กฎบัตรฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร หน่วยรับตรวจ และผู้ปฎิบัติงานทุกระดับของหน่วยรับตรวจ(สำนัก/กอง) ในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ มีความเข้าใจกับความหมายวัตถุประสงค์ สายการบังคับบัญชาขอบเขตการปฎิบัติงาน อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองอ้อ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการปฎิบัติงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงทบทวนและปรับปรุงแก้ไขขึ้นใหม่ ตามเว็บไซต์ https://nong-or.go.th/  รายละเอียดตามเอกสารข้างท้ายนี้

กฎบัตร-ปี-2565

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.