ข่าวประกาศ

กิจกรรมปี 2563

การแข่งขันฟุตบอล ๗ คน (คร้้งที่ ๒) ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา นางสง่า พิมพ์ศรี นายกอง …

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสว่างควัฒน วรขัติยราชนารี

เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓  ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วน …

อ่านเพิ่มเติม »