ข่าวประกาศ

กิจกรรมปี 2554

ประมวลภาพกิจกรรม ปี พ.ศ.2554

การตรวจแนะนำการปฏิบัติราชการแก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ของนายอำเภอหนองวัวซอ (นายธีรภัทร อดิเทพสถิต)

เมื่อวันที่ 5  กรกฎาคม  2554 ที่ผ่านมา นายธีรภัทร  อดิเทพสถิ …

อ่านเพิ่มเติม »