ข่าวประกาศ

ภาพกิจกรรมประจำปี

รวมรวบกิจกรรม โครงการ การดำเนินงานภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

วันนี้ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ โดยนางส …

อ่านเพิ่มเติม »

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

เมื่อวันจันทร์ ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา นางสาวสุมาลี พา …

อ่านเพิ่มเติม »

พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 นางสาวสุมาลี พานิช นายกองค์การบริหารส …

อ่านเพิ่มเติม »