ข่าวประกาศ

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร, หนังสือราชการ และโปรแกรมต่างๆ

ประกาศ เรื่องนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี ๒๕๖๕

องค์การบริการส่วนตําบลหนองอ้อ ขอประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและ …

อ่านเพิ่มเติม »

แบบขอแยกกักตัวเพื่อสังเกตอาการจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติราชการ ณ  สถานที่ตั้งตามปกติได้  กรณีปฏิบัติตามการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID-19)

อ่านเพิ่มเติม »

คำสั่งและประกาศอำเภอหนองวัวซอ เรื่อง การจัดตั้งสถานที่กักกัน (เฉพาะกิจ) Local Quarantine ของอำเภอหนองวัวซอ

ตามที่อำเภอหนองวัวซอ ได้ประกาศจัดตั้งให้ #บ้านสวนรัสมีรีสอร์ …

อ่านเพิ่มเติม »