ข่าวประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

วันนี้ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ โดยนางส …

อ่านเพิ่มเติม »

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ประจำป …

อ่านเพิ่มเติม »

พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 นางสาวสุมาลี พานิช นายกองค์การบริหารส …

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ …

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔  (เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ …

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑  (เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖)  

  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ …

อ่านเพิ่มเติม »