ข่าวประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิ …

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศ ประชาสัมพันธ์การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบปร …

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย อด.ถ ๑๗๔-๑๓ คำมืด บ้านโคกศรีแก้ว หมู่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล๊กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ …

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและกำหนดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (อด.ถ. ๑๗๔-๑๓) คำมืด บ้านโคกศรีแก้ว หมู่ที่ ๑๐

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี …

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.๑๗-๑๖(บุญหนา-หนองบัวตะนา) หมู่ที่ ๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี …

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อระบบผลิตน้ำประปา ขนาดกลาง กำลังการผลิต ๗ ลบ.ม./ชม.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี …

อ่านเพิ่มเติม »