ข่าวประกาศ

การจัดซื้อจัดจ้าง/ การจัดหาพัสดุ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.๖๕ – ธ.ค.๖๕)

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้ …

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อด.ถ.๑๗๔-๒๑ (โพนเพ็ก๒) หมู่ที่ ๗ บ้านหนองสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้ …

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายภิบาลขันธ์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกศรีแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ มีความประสงค์ จะประกวดราคาจ้างก …

อ่านเพิ่มเติม »

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส (ไตรมาสที่ ๔ ประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕)

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลก …

อ่านเพิ่มเติม »

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส (ไตรมาสที่ ๓ ประจำเดือนเมษายน – มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕)

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลก …

อ่านเพิ่มเติม »