ข่าวประกาศ

การจัดซื้อจัดจ้าง/ การจัดหาพัสดุ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโป่งจิก หมู่ ๑๑ บ้านแสงบูรพา

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศราคากลางและรูปแบบรายการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโป่งจิก หมู่ ๑๑ บ้านแสงบูรพา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

  งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (คสล. ถ.โป่งจิก ม.11) ค …

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ …

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔  (เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ …

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑  (เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖)  

  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ …

อ่านเพิ่มเติม »

รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม -ธันวาคม ๒๕๖๖) ตามแบบ สขร.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานรายไต …

อ่านเพิ่มเติม »

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหหรือการจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อ 17  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. …

อ่านเพิ่มเติม »

รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อ 16  ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบ …

อ่านเพิ่มเติม »